Bezpieczne Miasto Dzielnica Ulica-Poznaj Swojego Dzielnicowego.

Akcja pod nazwą „Bezpieczne Miasto Dzielnica Ulica – Poznaj Swojego Dzielnicowego” był to cykl spotkań z dzielnicowymi, w trakcie których mieszkańcy mieli okazję zgłosić dostrzegane przez siebie problemy związane z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem. Do wsparcia akcji udało nam się namówić spółdzielnie mieszkaniowe: Lokator, Podlesie i Sami Swoi, MZBM oraz wspólnoty mieszkaniowe. Program adresowany był do mieszkańców Dąbrowy Górniczej i miał na celu: 1) Poinformować mieszkańców o stanie bezpieczeństwa miasta i poszczególnych dzielnic, w tym: najczęściej popełnianych przestępstw, wykroczeń, wykrywalności ich oraz podejmowanych działań prewencyjnych. 2) Wyzwolić w mieszkańcach miasta postawę obywatelską. Przedstawić sposoby reagowania na agresywne i bezprawne zachowania innych ludzi a także, działaniu w stosunku do potrzebujących pomocy; tj. przestępstwa, wykroczenia, dewastacje, działania na szkodę kobiet, dzieci czy osób starszych, pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 3) Wskazać metody komunikacji z odpowiednimi organami pomocy w mieście, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, MOPS; pomoc prawna. 4) Nowoczesne metody ułatwiające kontakt z odpowiednimi służbami, osobami bliskimi w razie zagrożenia życia. Podczas akcji odbyło się sześć spotkań w dzielnicach: Kasprzaka, Mydlice, Gołonóg, Manhattan i Ząbkowice. 07 kwietnia – Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Tysiąclecia 25. 11 kwietnia – klub osiedlowy Krąg przy ul. Ludowej 19A. 14 kwietnia – Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Piłsudskiego 24. 13 kwietnia – MOPT przy ul. 3 Maja 30. 20 kwietnia – Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Gospodarczej 1. 27 kwietnia – II Liceum Ogólnokształcącego im. Lucjana Szenwalda przy ul. Prusa 3.

Więcej na facebook logo 64 - Bezpieczne Miasto Dzielnica Ulica-Poznaj Swojego Dzielnicowego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.